انسان باش,ادم

از مرگــــــــــ نترســـــــــــــــــــــــــــــــــــید..! از این بترســـــید که وقتـــی زنده اید چیزی در درون شـــما بمیرد بــــنام انـــسانیت...

خرداد 93
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
11 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
12 پست
مهر 91
10 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
27 پست