سنگ شدم؟؟؟

دیگــر اصـــلا اشــــــ ــکـ نمیـریــــ ـزمـ !

نمیــدانـــــ ــم !

دارمـ بـزرگـ می شــــ ـومـ ،

یــا سنــــ ـگـ .... !

/ 18 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم تر از پاکی

سلام دوست عزیز________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _آپم_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااا______€_________________$$$$ _____________€._______________ $$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°*♥-

رها راد

آنچنان آلوده ست عشق غمناکم با بیم زوال که همه زندگیم می لرزد چون تورا می نگرم مثل اینست که از پنجره ای تک درختم را سرشار از برگ درتب زرد خزان می نگرم مثل اینست که تصویری را روی جریان های مغشوش آب روان می نگرم

samyra

سلاااااااااااااااااااااااااااام سلام اجی جونم خخخیلیشر منده که بازم یادم رفت مرسسسی که سر زدی بهم منم دیگه همیشه بهت سر میزنم اشتییییی ؟ [چشمک][چشمک][چشمک]

مهرنوش

وب توهم قشنگه خوشحال شدم بهم سر زدی[لبخند] بازم بیا

amin j0n

سلامتی خودمو خودت ال جون

amin j0n

فداش غصه نداره که ما هستیم ااگه شما باشین

amin j0n

فداش غصه نداره که ما هستیم ااگه شما باشین

amin j0n

فداش غصه نداره که ما هستیم ااگه شما باشین

رها راد

عشق تورا پري وانسان دانند معروفتراز مهر سليمان دانند درکالبد جهان تورا جان دانند باتونه چنان زي ام که آنان دانند

Ahmad

انگار داریم یه سنگ بزرگ می شیم..